TECVASA: la nova empresa que gestiona el servei de l’aigua potable (pedreguer.es)

Des del passat 1 d’abril, l’empresa TECVASA ha començat a gestionar el Servei de l’Aigua Potable de Pedreguer. La designació d’aquesta empresa es va fer mitjançant una mesa de contractació municipal, que després d’un llarg procés, va valorar que les millores presentades amb la seua proposta de gestió es trobaven per damunt de les propostes de la resta d’empreses presentades a concurs. (Cinc empreses més). Aquestes millores suposen en definitiva una inversió valorada en 1.460.000 €, al llarg del 10 anys de durada del contracte.

Les característiques més importants de l’oferta econòmica presentada son les següents:

• S’estableix un cànon anual de 8.000 € , la qual cosa suposa que l’empresa lliurarà a l’ajuntament de Pedreguer un total de 80.000 € en 10 anys.

• TECVASA, també haurà d’abonar a l’ajuntament de Pedreguer el 22.5% de la facturació anual.

Respecte de les millores ofertades:

• 150.000 € es destinaran a la construcció d’una nau industrial per als serveis de l’ajuntament de Pedreguer.

• 350.000 € per la renovació de la xarxa de l’aigua, amb un pla d’inversions on s’indiquen els treballs a realitzar i la seua valoració.

• Implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfic per l’abastiment d’aigua i un altre pel clavegueram, que podrà ser utilitzat lliurement pels serveis tècnics municipals.

• TECVASA es compromet a la construcció d’un nou pou de captació d’aigües al costat de l’actual i amb una major profunditat. Utilitzable en casos d’avaria o baixada del nivell de l’aqüífer que ens abasteix. Valorat en 300.000 €.

• Adequació sanitària de les instal•lacions relacionades amb el servei d’aigua potable.

• Un punt molt important és també el compromís adquirit a l’hora de la modificar les tarifes, ja que l’empresa, abans de presentar cap modificació davant la Comissió de Preus de la Generalitat, primer haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Comissió municipal de seguiment de l’aigua.

Els usuaris que necessiten posar-se en contacte amb la nova empresa ho poder fer cridant al telèfon 965760308 o acostant-se a les oficines situades al Carrer Major 23.

Font: pedreguer.es