Posada en Marxa de l’Obra «Canonada d’Impulsió per a l’Abastiment Alternatiu d’Aigua Potable a la Urbanització de La Solana de Pedreguer (Alicante)»

El passat 5 de novembre de 2015 l’Ajuntament de Pedreguer va adjudicar l´obra de «Subministrament alternatiu d´aigua potable per a la urbanització de La Solana, Términi Municipal de Pedreguer” a TECVASA, concessionària a més del Servici d’Aigua Potable de la població. Les obres es van iniciar durant el mes de novembre i s’acabaran a principis del mes de gener de 2016. Després de diverses proves la nova infraestructura hidràulica estarà en condicions de subministrar aigua al depòsit Monte Solana de Pedreguer, convertint-se en un reforç indispensable per a garantir el subministrament d’aigua. Les obres es van concretar després d’un procés de negociació entre l’Ajuntament de Pedreguer i AMJASA per a la firma de un conveni per a la connexió.

Actualment la principal font de subministrament al municipi és el Pozo Ocaive. Amb esta nova connexió queda més assegurat el subministrament a la urbanització de La Solana en cas d’una possible fallada en el pou bé per col·lapse del mateix o qualsevol tipus de ruptura que poguera ocórrer. A més en cas de forta sequera com les que hem travessat, es pot convertir en un recurs indispensable per a garantir el subministrament.

Esta obra permetrà a partir d’ara donar més seguretat al subministrament d’aigua en la urbanització de La Solana amb la millora en les condicions de vida que açò suposa per a la població resident en aquesta urbanització de Pedreguer.